Algemeen

Een familielid

Uitvaart Naarden Bussum

Een belangrijke en vaak over het hoofd geziene vereiste is ervoor te zorgen dat twee grafmarkeringen zichtbaar zijn tijdens de begrafenis, vooral wanneer de begrafenisarrangementen al een kist en het aansteken van kaarsen omvatten. Als er één grafmarkering bij het overleden familielid staat en één bij een familielid of een vriend, zal die persoon niet worden begraven.Hoewel dit niet in alle gevallen een punt van zorg is, is het toch belangrijk om er zeker van te zijn of de gekozen begraafplaats er een is met een gezamenlijke grafmarkering of dat het de voorkeur heeft dat een van de families in plaats van de andere bewaarders de verantwoordelijkheid voor het individu heeft. Bovendien moeten de nabestaanden op de hoogte worden gebracht van het plan, dat onder meer het tijdstip en de datum van de begrafenisdiensten omvat. Als de begraafplaats geen kennisgeving in het Nederlands verstrekt, moet ten minste een van de getuigen in staat zijn de kennisgeving te vertalen, zodat deze aan de nabestaanden kan worden overhandigd. Dit betekent ook dat er een duidelijk beeld van het stoffelijk overschot moet zijn, zodat er speciale markeringen of kleuren op de kisten kunnen worden aangebracht om de familie te laten weten waar hun partner begraven ligt.De taken en eisen op dit gebied lijken zowel in Nederland als in België sterk op elkaar, zowel wat betreft de planning en uitvoering van de uitvaartdienst als wat betreft de manier waarop de nabestaanden erbij worden betrokken. In Nederland mag een familielid bij de begrafenis blijven omdat de familie dat goed vindt of omdat zij dat het beste vinden voor de familie. Als familielid heeft hij/zij de volgende rechten:Gewoonlijk wenst de familie dat de nabestaanden zo snel mogelijk komen, als de grafsteen niet zichtbaar genoeg is. In dat geval worden de poorten opengelaten en kan het familielid zonder begraafplaats en dus zonder toegang tot een begraafplaats worden begraven. Als de grafmarkering echter zichtbaar is, moet het familielid de nabestaanden vergezellen naar de begraafplaats, tenzij er geen nabestaanden zijn, in welk geval het familielid dat niet aanwezig kan zijn, bij de nabestaanden mag blijven (Gravenhage).Van familieleden wordt verwacht dat zij een bezoek brengen als de begrafenis wordt gehouden, zodat familieleden weten waar de overledene begraven ligt. Als zij dat doen, wordt er op de binnenplaats van de kerk een bel geluid, zodat zij weten dat de overledene te ruste is gelegd. Als deze bazuin niet wordt geluid, weten vier mensen niet dat de overledene begraven is. De klokken worden geluid wanneer de beheerder van de begraafplaats en de gemeente het stoffelijk overschot willen hebben en dat het graf klaar is om geopend te worden. De opzichter, pastoor of begrafenisondernemer moet de deur naar de binnenplaats openhouden totdat de kist is geopend en begraven. Wanneer er een familielid of vriend is met een grafmarkering zal de kist geopend worden. De nabestaanden moeten in de kerk blijven nadat de kist is geopend totdat er een grafmarkering op de kist is aangebracht (Gravenhage).Hoewel de taken vergelijkbaar zijn, is de situatie voor familieleden aan de grafzijde complexer. Er zijn verschillende hindernissen die vóór de begrafenis op de kist moeten worden aangebracht. Deze omvatten de geest en het geschrift van de overledene, waarop de begraafplaats moet komen, en de naam van de overledene. Naast de naam van de overledene worden de volgende speciale tekens rond de kist aangebracht: handboeien (?-Gravenhage) (boeien) (verlicht met stro) (Verwijdering ) De boeien in oude graven worden vaak verwijderd omdat het moet lijken dat een slachtoffer zijn of haar familie angst heeft aangejaagd of bang heeft gemaakt. In de gevallen waarin ze weer worden aangebracht (wat ook zonder had gekund: ? niet in de kist ?) moet worden opgemerkt dat de kist een container is voor een geest en niet een voor een menselijk lijk. Een kist zonder handboeien ( ?-Gravenhage) (?) zijn metalen kettingen die met zachte touwtjes rond het lichaam van de overledene zijn bevestigd. Een van de touwtjes wordt aan de hand vastgemaakt of losgemaakt en sluit de hand af, waardoor het lijkt alsof iemand die zijn eigen hand niet kon beheersen, dat wel heeft gedaan.Fakkels, ongeacht of vuur de doodsoorzaak moet zijn, zijn de houding die bij een kist past. Je eigen houding is van belang. Als deze niet gebruikt worden, mag je niet eten op de dienst. Vergeet niet dat u de vertegenwoordiger van de overledene bent en dat u de rouwenden moet laten weten dat hun dierbare snel en vredig is gestorven.Zijn of haar stoffelijk overschot moet worden voorbereid, bedekt met een lavicilet (lav van zwarte olie en kalk), en vervolgens een balonendoek (zie Flamenco) over de kist. Deze balonendoek beschermt de aanwezigheid van het licht en vergemakkelijkt de virtuele verwijdering ervan door een zaklamp (Bron: ?)Degenen die zich achteraan de begrafenisgemeente bevinden of in de kerkrij (of de hal van het schip) zitten, zitten schouder aan schouder (pelgrim-man).